Heerlijkheid de Hare
"Eet lokaal denk globaal"

Onze missie


Wij willen invulling geven aan de maatschappelijke behoefte van beleefbare biodiversiteit in het landelijk gebied. Dit proberen wij te koppelen aan het "vermarkten" van lokale producten. Onder het motto; Denk globaal, eet lokaal.


Het streven is met zo weinig mogelijk input gezonde producten voort te brengen. Daarvoor is het nodig goed naar de Natuur te "kijken" en met haar samen te werken. Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we dat er veel meer dingen een rol spelen dan we met onze ogen kunnen zien.


Met dingen bedoelen we alle levensvormen in- en op de grond en hun onderlinge communicatie. Ze kunnen elkaar helpen en/of tegenwerken. Aan ons de uitdaging de juiste voorwaarden te scheppen. Ecologisch en biodiversiteit zijn daarbij sleutelwoorden. Dit zou de opdracht voor iedere land- en tuinbouwer moeten zijn.

Heerlijkheid de Hare


Actuele updates over oogst informatie en acties worden via email bekend gemaakt.

Hareweg 10, 8375 GB, Oldemarkt


m.mspitzen@hetnet.nl


06-27453641